L’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIO DE GIRONA, en endavant l’ASSOCIACIÓ, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ implica l’acceptació per l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s’estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs, aquesta Política de Privacitat no s’aplica a les webs d’altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. L’ASSOCIACIÓ no controla el contingut de les webs de tercers ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquestes webs.

 1. Dret d’informació: En virtut del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ASSOCIACIÓ informa als usuaris d’aquest lloc web i de qualsevol dels seus serveis, de que les seves dades s’incorporaran a un fitxer de dades de caràcter personal creat per l’ASSOCIACIÓ D’HOSTALERIA TURISME I RESTAURACIO DE GIRONA i sota la seva responsabilitat.
 2. Finalitat: Les dades personals dels usuaris recollides en els diferents formularis de la plana web, o per mitjà de qualsevol altre formulari o suport, es faran servir per poder gestionar la seva sol·licitud, així com per a poder enviar informació i publicitat per qualsevol mitjà de comunicació, inclosos els mitjans electrònics, dels productes i serveis oferts per l’ASSOCIACIÓ. L’interessat autoritza la comunicació o cessió de les seves dades per a assolir les finalitats indicades i en aquells casos en que així estigui regulat per la normativa aplicable.
 3. Veracitat de les dades: L’usuari garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes. Les dades que estiguin marcades amb un asterisc seran obligatòries per poder donar-li el servei sol·licitat.
 4. Consentiment de l’usuari: El subministrament de les seves dades implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat i suposa el consentiment exprés de l’usuari per al tractament de les seves dades per a les finalitatats abans descrites. En el cas de que no vulgui rebre informació publicitaria, ens ho pot fer saber enviant-nos un correu a info@gironahostaleria.com, amb l’assumpte BAIXA PUBLICITAT.
 5. Drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació: L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació en els termes previstos en la LOPD i la seva normativa desenvolupament, a les nostres oficines situades al c/ Marquès Caldes de Montbui núm. 60, baixos de (17003) Girona, mitjançant comunicació escrita i fotocòpia del DNI indicant la referència LOPD o mitjançant l’adreça de correu electrònica info@gironahostaleria.com
 6. Mesures de seguretat: L’ASSOCIACIÓ l’informa que ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el tractament de les dades de caràcter personal i també té els mecanismes necessaris per prevenir, en la mesura que sigui possible, l’accés no autoritzat, robatori, modificacions il·lícites i la pèrdua de dades.
 7. Confidencialitat: En compliment de la normativa vigent, l’ASSOCIACIÓ es compromet a complir la seva obligació de secret respecte de les dades personals que l’usuari li faciliti.
 8. Cookies: L’ASSOCIACIÓ utilitza cookies durant la navegació per la seva pàgina web. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar el seu ús. Si us plau, visiti la nostra Política sobre cookies
 9. Actualització de la Política de Privacitat: L’ASSOCIACIÓ, pot modificar i actualitzar aquesta Política de Privacitat en qualsevol moment. Comprovi sempre que està al corrent de la nostra Política de Privacitat.
   

Associació d’Hostaleria Turisme i Restauració de Girona.  CIF J17258872.  Marquès de Caldes de Montbui, 60. 17003 GIRONA