L’Associació afavoreix el “Treball amb suport” de la mà de la Fundació TRESC

IMG_0947Destacat

Dijous 28 d’abril de 2016. Volent seguir amb la continuïtat d’altres accions fetes anteriorment i de les mateixes característiques, l’Associació ha signat un conveni amb l’entitat sense afany de lucre TRESC, entitat que col·labora amb la Generalitat de Catalunyai la finalitat del qual és la integració laboral de persones amb discapacitat en l’àmbit empresarial ordinari a través de la metodologia de “Treball amb Suport”.  Aquesta entitat treballa a les comarques gironines seguint aquesta metodologia que serveix per acostar persones amb discapacitat psíquica, i malaltia mental en edat laboral amb empreses que tinguin la necessitat d’ocupar un lloc de treball, sempre afavorint la inserció laboral amb un suport ajustat a les necessitats d’aquestes persones i de les empreses contractants. Una tasca, creiem, molt beneficiosa i necessària per a la normalització d’aquestes persones a l’entorn laboral. Les tasques que desenvolupa aquesta entitat són les següents:

  • Orientació i assessorament a les persones interessades.
  • Plans individualitzats d’inserció.
  • Formació prèvia a la incorporació laboral.
  • Mediació amb el sector empresarial.
  • Suport al lloc de treball.
  • Seguiment postcontractació.
  • Informació i assessorament familiar.
  • Coordinació amb la xarxa de recursos comunitaris i col·laboració amb institucions i empreses públiques i privades.
  • Actualment, ja tenim algun associat que ha cobert de forma exitosa algun dels seus llocs de treball amb aquesta metodologia. Així doncs, des de l’Associació animem i oferim als nostres associats que hi estiguin interessats l’oportunitat d’ampliar la informació de les tasques que realitza aquesta entitat i dels processos a seguir per a aquesta finalitat.

També destaquem