Curs gestió d’al.lèrgens en restauració

Curs gestió d’al.lèrgens en restauració

Objectius:

Informar els responsables dels establiments sobre seva responsabilitat i obligacions segons la normativa en gestió d’al·lèrgens alimentaris.

Adquirir els coneixements necessaris per minimitzar els perills associats als al·lèrgens en una activitat de cuina: control de proveïdors i pautes de treball en elaboració.

Donar eines per donar una correcta informació als consumidors: models de fitxes tècniques de plats.