Centre d'Anàlisis de Girona

Centre d'Anàlisis de Girona

L'AHTRG arriba a un acord, amb el CENTRE D’ANÀLISIS GIRONA, a partir d´ara CAG, per tal de que, tant les Empreses Associades, com tots els seus Empleats, puguin realitzar les proves, de la COVID19, als centres dels que disposa el CAG, gaudint de descomptes especials.

Aquests acord entre ambdues Entitats, té una vigència fins al 30 de desembre del 2021.

La documentació necessària per la realització de les proves analítiques, és la següent:

La sol•licitud de la prova s’haurà de realitzar via correu electrònic, a comercial@gironahostaleria.com,  en un document, on hi apareguin les següents dades:

•          Nom del treballador

•          DNI

•          Data naixement

•          CIP (Número de la targeta sanitària)

•          Telèfon de contacte particular i d´empresa.

•          Municipi de residència

•          Prova a realitzar de la covid19 ( PCR / Anticossos / Antigen)

•          Empresa a la que pertany

 

Amb aquestes dades, l´AHTRG, realitzarà la gestió de sol•licitar dia i hora al CAG, a fi de verificar que es tracta d´un Establiment Associat.

 

L’Associat, abonarà l´import de les proves, directament al centre del CAG assignat, just abans de realitzar les mateixes.

 

Els resultats de les proves, serà comunicat als interessats, en la major brevetat possible, i dins les 24 hores posteriors a la presa de mostra, en cas de prova PCR. ( sempre que sigui possible ).

Centre d'Anàlisis de Girona